Witamy na www.mopssopot.pl
MOPS Sopot

Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek
Adaptacyjny

Rozmiar czcionki:
Zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z zakresu:

 1. Uspołecznienia
 2. Usamodzielnienia
 3. Wdrażania do pracy
 4. Samoorganizacji czasu wolnego
 5. Rozwijania ekspresji artystycznej
 6. Doskonalenia sprawności intelektualnej
 7. Usprawnienia fizycznego, rehabilitacji i sportu.

Głównym celem realizowanego programu zajęć jest zapewnienie szeroko rozumianej adaptacji osób z zaburzeniami psychicznymi do życia społecznego. Pracownie i zajęcia prowadzone są z myślą o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie korzystania ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, wyzwalanie aktywności i kreatywności.

Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne prowadzone w Ośrodku:

 1. Pracownia rękodzieła - wykonywane są tu proste prace dotyczące obróbki i montażu elementów z drewna i plexi.
 2. Pracownia terapii zajęciowej – doskonalenie i usprawnianie zdolności manualnych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 3. Pracownia kulinarna – trening kulinarny, ekonomiczny, BHP, trening czystości i zdrowego odżywiania.
 4. Pracownia wyrobu świec jest namiastką prawdziwego zakładu pracy i miejscem przygotowania kandydatów do zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się przestrzegania reguł obowiązujących pracowników i współdziałania w grupie.
 5. Pracownia rewalidacji – doskonalenie motoryki i sprawności intelektualnej, doskonalenie integracji wrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie myślenia logicznego, wzbogacanie zasobów słownictwa i wiedzy ogólnej.
 6. Zajęcia plastyczne – rękodzieło z wykorzystaniem różnorodnych prac manualnych.
 7. Zajęcia teatralne TEATR UBOGI RELACJI - zajęcia warsztatowe, czyli praca nad sposobami wyrażenia siebie, ćwiczenia ruchowe, oddechowe, emisji głosu i inne oraz zajęcia będące przygotowaniami i pracą nad przedstawieniem.
 8. Klub harcerski – kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, kulturowej i tradycji polskiej.
 9. Redakcja gazety "Świat Ośrodka" – pismo redagowane przez podopiecznych i pracowników Ośrodka. Uczestnicy uczą się pisana tekstów oraz pracy z komputerem.
 10. Rehabilitacja ruchowo – rekreacyjna – zajęcia typu: hipoterapia, nauka pływania, indywidualna gimnastyka usprawniająca przy muzyce, zajęcia sportowe.
 11. Zajęcia z muzykoterapii – kształtowanie słuchu, gustów muzycznych oraz umiejętności wokalnych.
 12. Zajęcia relaksacyjne przy muzyce oraz prowadzenie Zespołu Ludowego.
 13. Zajęcia z pedagogiem – Godzina Wychowawcza.
 14. Zajęcia z psychologiem.
 15. Filmoterapia – Klub Filmowy.
 16. Zajęcia tematyczne z zakresu higieny i pielęgnacji codziennej.
 17. Zajęcia o charakterze integracyjnym – konkursy kulinarne, plastyczne, bale karnawałowe, andrzejki, dyskoteki, strzelnica łucznicza i inne.
 18. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie współpracują ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji w tworzeniu warunków do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.


KLUB DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny prowadzi zajęcia klubu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W ramach Klubu prowadzona jest psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia zajęciowa, praca socjalna oraz poradnictwo dla rodzin. Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach integrujących ze środowiskiem m.in. wycieczki, wyjścia do kina, wieczorki poetyckie oraz przygotowują uroczystości okolicznościowe, np. śniadanie wielkanocne. W ramach spotkań klubowych odbywają się zajęcia z języka angielskiego, filmoterapii, działa Kawiarenka Internetowa.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Działem Pracy Socjalnej, tel. 058 550 - 31 - 89

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny
Ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot
Tel. 058 551 - 65 - 24
Newsletter
Podaj e-mail:
Dodaj Usuń

 
Karta dużej rodziny
Sopocka Karta Rodziny 3+
Punkt Interwencji Kryzysowej
Telefon zaufania
Podaruj dziecku serce. Zostań rodziną zastępczą.
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Sopockie Targi Seniora

 
© 2009. Copyright by MOPS Sopot. All rights reserved. Design: www.soszynski.pl